torsdag 12 mars 2009Vi fortsätter med häfttekniker och så här kan en beskrivning se ut på tavlan. Det här heter dubbelt äkta bind med extra omtag.

1 kommentar: