söndag 12 december 2010

Jobben kommer allt eftersom. Alla har inte samma tidsfrist.
I slutet av veckan kom 48 böcker, som ska förses med pärmar. Klichéer för rygg och framsida ligger i det ena paketet. En av böckerna ska bli i skinn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar