lördag 13 mars 2010


Det är lätt att tro att ett arkivjobb kan vara torrt, men så är det inte kan jag försäkra. Ibland får en konservator i uppdrag att arkivera fotografier. De får också resa iväg och organisera material till olika utställningar, runt om i världen. Fotografierna ligger i ett syrafritt omslag, i ett specialkuvert, i en låda på Riksarkivet i Arninge. Sammanhanget handlar om gymnastiska övningar. Det fnns många olika poser och jag tyckte att de var väldigt roliga. De är fotograferad av Hjalmar Ling troligtvis på 1860 talet. "Bilderna äro reproducerade på svart vaxduk (pannotypi).
(Hjalmar Ling var son till Pehr Henrik Ling,1776 -1839, som var en svensk gymnastikpedagog och skald. Han var också fäktmästare och gymnastiklärare och grundare av Gymnastiska centralinstitutet GCI, idag Gymnastik och idrottshögskolan, GIH och kallas även den svenska gymnastikens fader).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar