fredag 12 mars 2010

Minsta lilla beståndsdel är av vikt och här har fynd gjorts av min handledare, Lena Debove, på bitar som fattats ur kartbilden. Dessa bitar sätts på plats av en konservator och så kan kartan scannas i sin helhet för eftervärlden.En bokbindare kan få uppdraget att ta ur en karta, som är vikt och inhäftad i en bok. Kartan satt nästan i mitten av boken. Flera lägg fick försiktigt plockas ur tills den kunde friläggas. Därefter ska de urtagna sidorna ses över, lagas och fixas och häftas in igen. Det såg spännande ut tyckte jag.

Om ni ser på bilden med boksidor så står en siffra i övre högra hörnet. Om varannan sida är numrerad kallas det att foliera, om i stället varje sida är numrerad så heter det paginera. Det gäller att hålla ordning på sidorna när de ska lagas och sättas ihop igen. Före sidorna paginerades använde man sig av kustoder, som regel. Med det menas att det sista ordet på ena sidan återkom som första ord på nästkommande sida. Kartan kommer att förvaras på annat sätt än som inhäftad och vikt i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar