fredag 12 mars 2010

Så här ser det ut i stora forskarsalen på Riksarkivet vid Västerbroplan. På väggen syns en bonad av Lennart Rodhe.
I berget under marken finns tio våningar arkiv, där böcker förvaras. De särskilda klimatanläggningarna byggdes 1968.

Det finns särskilda framtagare som hämtar upp material som forskare söker.

Vad gäller arbete för bokbindare och konservatorer finns en prioriteringsgrupp, som träffas en gång per kvartal för att se vad som ska prioriteras. I den gruppen finns arkivråd ur forskarservice, bokbindare, statliga arkivansvariga, enskilda arkivansvariga för privata samlingar.

En kul notering är att det under en tid fanns särskilda "omslagsflickor", som noterade vilken skrift omslagen kom från på böcker där man återanvänt gamla skrifter till omslag på nyare böcker. Det finns stora pergamentbrevsamlingar från 900 talet. De äldsta svenska från 1100- talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar